Boffin

Kontuwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tämä artikkeli kertoo kontulaisesta hobittisuvusta. Lukeaksesi nimen Boffin muista merkityksistä, katso Boffin (täsmennyssivu).

Boffinit olivat varakas kontulainen hobittisuku, kotoisin Jeilin alueelta Itäneljännyksestä. Suvun tunnetuin edustaja on Folco Boffin, Frodo Reppulin ystävä ja ainoa nimeltä mainittu Boffin Tarussa Sormusten Herrasta.

Boffinien suku mainitaan useasti Tarun Sormusten Herrasta alussa, lähinnä Bilbon jäähyväisjuhlaan liittyen – merkittävässä asemassa kaiken lisäksi: Bilbon 144 kutsuvieraan juhlapäivällisille osallistuneiden sukujen luettelossa Boffinit ovat toisena heti Reppulien jälkeen ja Bilbo aloittaa juhlapuheensa sanoilla "Rakkaat Reppulit ja Boffinit...", ja luettelee tämän jälkeen koko joukon muita sukuja (TSH I/1.1, s. 51, 52 / 37, 38 / 46, 47, ks. myös s. 54, 63, 80 / 39, 45, 55 / 50, 58, 73).

Hieman vähemmän mairitteleva on maininta juhlan jälkeiseltä päivältä: Frodo ja Merri tekivät tarkistuskierroksen Bilbon kolossa ja "häätivät kolme nuorta hobittia (kaksi Boffinia ja yhden Bolgerin) jotka hakkasivat paraikaa reikiä erään kellarin seiniin" (TSH I/1.1, s. 66 / 47 / 61) - nämä hurjimukset olivat etsimässä paljon puhuttua Bilbon aarretta.

Vielä yksi maininta Boffineista täytyy kirjata: Samvais Gamgi kertoo, että hänen serkkunsa Hal "tekee töitä Ylismäen herra Boffinille" (TSH I/1,2, s. 73-74 / 51 / 67).

Boffinit ja Reppulit

Boffinien ja Reppulien sukusiteet periytyivät usean sukupolven takaa. Bilbon isoisänäiti (Balbo Reppulin puoliso) oli Berylli Boffin, joka oli myös Frodon, Pippinin ja Merrin esiäiti. Lisäksi Frodon serkku Tuhatkauno oli naimisissa Griffo Boffinin kanssa; ja kuuluipa vielä Otho Säkinheimo-Reppulin puolison Lobelian äiti Leinikki Boffineihin (hän oli Bilbon isän Bungon pikkuserkku).


Sukutaulu

Seikkaperäisimmät tiedot Boffinien suvusta löytyvät Jeilin Boffinien sukutaulusta. Se oli vuonna 1955 jo valmiina painettavaksi The Lord of the Rings-teoksen kolmannen osan liitteeseen C, mutta se pudotettiin pois viime hetkellä (HoME XII, 88, 93). Sukutaulu liitettiin vasta vuoden 2004 uuteen englanninkieliseen laitokseen; suomennoksissa se on ollut mukana vuonna 2007 ilmestyneestä Tarun Sormusten Herrasta tarkistetun laitoksen yksiosaisesta niteestä lähtien.

Sukutaulussa ensimmäisenä mainittu Buffo Boffin on syntynyt joskus 1100-luvun Kl. alkupuolella, sillä hänen vanhin lapsensa Bosco syntyi vuonna 1167 Kl. (hobitit tulevat täysi-ikäisiksi 33-vuotiaina, ja heidän esikoisensa syntyvät useimmiten heidän ollessaan neljänkymmenen tienoilla). Buffon jälkeen sukutaulussa on osin kuusi sukupolvea, ja siitä käy ilmi myös Bilbon, Frodon ja Fredegar Bolgerin ja Säkinheimo-Reppulien polveutuminen Boffineista.


Tarinan kehityksestä

Tarussa Sormusten Herrasta ei kerrota Boffinien suvun alkuperästä, joka sukutaulun perusteella on Jeil. Saamme tietää ainoastaan, että muuan "herra Boffin", jolle Samin serkku Hal tekee töitä, on kotoisin Ylismäestä. Jopa paikannimi Jeil puuttuu kokonaan alkuteoksen ensimmäisestä editiosta (1954). Tosin J.R.R. Tolkienin piirtämässä alkuperäisessä Konnun kartassa (HoME VI, ii) oli nimi Boffins kirjoitettu Hobittilan Kukkulan pohjoispuolelle, ja mainittu Hal-serkun työnantaja on vuosilta 1938-1939 peräisin olevassa käsikirjoituksessa herra Fosco Boffin' kylästä, jonka nimi tuolloin oli Northope, myöhemmin se muuttui Overhilliksi eli Ylismäeksi (HoME VI, 319). Toinenkin Boffin-niminen hahmo esiintyy tämän aikakauden käsikirjoituksissa, Peregrin Boffin, joka niin ikään on kotoisin Northopesta (HoME VI, 385). Näiden viitteiden perusteella voi Boffinien alkuperäisenä kotiseutuna pitää Ylismäki-Northopea, joka kuitenkin vaihtui Jeiliksi (ks. myös HoME XII, 98).

Se, että tämän artikkelin alussa Boffineita kutsutaan "varakkaaksi hobittisuvuksi", perustuu J.R.R. Tolkienin kirjeeseen, joka julkaistiin Observer-sanomalehdessä 20.2.1938: "Heidän [hobittien] varakkaiden perheittensä täydellinen luettelo on: Reppulit, Boffinit, Bolgerit,..." (Letters 31 (kirje 25); HoME VI, 35 viite 31).


Nimestä

Boffinien westroninkielinen nimi, jonka Tolkien englantilaisti Boffiniksi, on Bophîn. Tämä mainitaan ainoastaan Tarun Sormusten herrasta englanninkielisessä alkuteoksessa (LoTR Appendix F), suomennoksesta viittaus nimeen Bophîn on jätetty pois. Nimen aiemmasta muodosta Bophan, ks. HoME XII, 49.

Boffinien sukupuu

Merkki ¤ tarkoittaa avioliittoa; sukunimi Boffin on jätetty Buffon jälkeisistä sukupolvista toistamatta, samoin muitakin sukunimiä nuorimmista sukupolvista.

Toisiin sukuihin kuuluneiden puolisoiden (ja jälkeläisten) omiin henkilöartikkeleihin johtaa linkki etunimestä; sukunimestä johtaa linkki ko. sukua esittelevään artikkeliin. Kaikki vuosiluvut ovat Konnunlaskun vuosilukuja; Kolmannen Ajan vuosiluvuiksi ne voi muuttaa lisäämällä niihin 1600.

Sukupuussa on myös esitetty lyhyesti Bilbo ja Frodo Reppulin suhde Boffinien sukuun. Heidän nimensä on lihavoitu samoin kuin Frodon läheisten ystävien nimet.

            Buffo Boffin ¤ Muratti Kelvokas
                  |
    -----------------------------------------------------------------------------
    |          |           |                 | 
   Bosco        Basso        Briffo              Berylli ¤ Balbo Reppuli
  (1167-1258)     (s. 1169)       (s. 1170)             (s. 1172) |  (s. 1167)
    |                                         | 
    |                                      --------------- 
    |                                      |       | 
  Otto "Paksu" ¤ Laventeli Tonkeli                        Mungo     Largo
  (1212-1300) |                                  |       |
        |                                  |       | 
    ------------------------------------------------------           |       |
    |            |       |       |           |       |
   Hugo           Uffo     Rollo    Leinikki        Bungo     Fosco
 (1254-1345)        (s. 1257)   (s. 1260)   (s. 1265)         |       |
 ¤Donnamira Tuk       ¤ Safiiri   ¤ Druda    ¤ Blanco         |       |
 (1256-1348)        Mäyrämaja   Onkaloinen  Piukkapaula        |       |
    |            |       |       |           |       | 
   ----------      --------------    |     -------------------   Bilbo      |
  |     |      |      |    |     |         |           |
  Jago  Jasmiini   Gruffo    Gerda   |    Bruno    Lobelia Piukkapaula     Drogo
 (1294-  (s. 1297)  (1300-  (1304-1404) |  Piukkapaula    (1318-1420)         |
  1386)  ¤Herugar   1399)   ¤Adalbert  |  (1313-1410) ¤Otho Säkinheimo-Reppuli     |
  |    Bolger    |     Bolger  |     |      (1310-1412)         |
  |   (1295-1390)   |    (1301-1397) |  -----------       |           |
  |     |      |      |    |  |     |       |           |
  Vigo  Odovacar   Griffo   Filibert  |  Hugo   Hilda     Lotho         Frodo
 (1337- (1335-1431) (s. 1344) (1342-1443) | (s.1350) (s.1354)  (1364-1419)
  1430) ¤Rosamunda ¤Tuhatkauno  ¤Unikko  |      ¤Seredic
  |    Tuk    Reppuli   Pönkeli-  |      Rankkibuk
  |   (s. 1338)  (s. 1350)  Reppuli  |      (s.1348)
  |     |      |     (s.1344)  |       |
 Folco  Fredegar   Tosto        useita     ---------------------
 (s.1378) (s. 1377) (s. 1388)      jälkeläisiä   |     |     |
                             Doderic  Ilberic  Keltamo
                             (s.1389) (s.1391) (s.1394)

Lähteet: TSH III, Liite C "Sukupuita": Hobittilan Reppulit, Suurten Smialien Tukit, Bukinmaan Rankkibukit (s. *** / *** / 474-476 / *** / 1138, 1141-1142); Bolgin kahlaamon Bolgerit, Jeilin Boffinit (s. - / - / - / - / 1139-1140); HoME XII, 97 (Bolgin kahlaamon Bolgerit), 101 (Jeilin Boffinit).